Naše Adresa:
 
 Ambulance léčebné rehabilitace
 Sklopčická 481
 Ostrava - Krásné Pole
 
    telefon: 604 614 268

    email: napište nám

 Přijímáme telefonické objed-
 návky.
 

 
 Ambulance se nachází v areálu
 zdravotního střediska cca 5 mi-
 nut chůze od zastávky autobuso-
 vé linky č.46 -  Krásné Pole -
 Střed, která jezdí  pravidelně
 z Ostravy - Poruby, zastávka Vo-
 zovna.
 
Mapa umístění ambulance

Mapa umístění ambulance léčebné rehabilitace, Krásné Pole, Sklopčická 481